Wyniki 2017

Wyniki  2017

Gołębie dorosłe

SUPER MISTRZ         Gałkowski Jan & Arkadiusz  3831,77 punktów   – puchar + dyplom

Mistrzostwo z 50

1 Roman Przysowa                   –  MISTRZ  puchar + dyplom

2 Robert Gręźlik                     – I  V-ce MISTRZ  puchar + dyplom

3 Wiesław Jędrych                 – II  V-ce MISTRZ puchar + dyplom

4 Gałkowski Jan & Arkadiusz         I Przodownik dyplom

5 Paluch Piotr & Paweł                      II Przodownik dyplom

6 Sławomir Bulak                               III Przodownik dyplom

7 Janusz Drozdowski                        IV Przodownik dyplom

8 Jankowski Leon                               V Przodownik dyplom

9 Jarosław Plichta                             VI  Przodownik dyplom

10 Jan Przysowa                                 VII Przodownik dyplom

11 Krzysztof Masny                            VIII Przodownik dyplom

12 Tadeusz Pipczyński                      IX Przodownik dyplom

13 Paweł Kamiński                             X Przodownik dyplom

 

MISTRZOSTWO Z CAŁOŚCI SPISU

 

1 Roman Przysowa                 – MISTRZ  puchar+dyplom

2 Wiesław Jędrych                 – I V-ce MISTRZ  puchar+dyplom

3 Robert Gręźlik                      – II  V-ce MISTRZ  puchar+dyplom

4 Sławomir Bulak                               I Przodownik dyplom

5 Krzysztof Masny                             II Przodownik dyplom

6 Gałkowski Jan & Arkadiusz          III Przodownik dyplom

7 Paluch Piotr & Paweł                      IV Przodownik dyplom

8 Jankowski Leon                               V Przodownik dyplom

9 Janusz Drozdowski                        VI Przodownik dyplom

10 Tadeusz Pipczyński                      VII  Przodownik dyplom

11 Paweł Kamiński                             VIII Przodownik dyplom

12 Robert Bojaryn                              IX Przodownik dyplom

13 Jarosław Plichta                             X Przodownik dyplom

 

 

LOTNIKI 1:0

1 Przysowa Roman  PL-0324-14-788 13  konkursów  puchar + dyplom

2 Jankowski Leon PL-0114-15-1927 12  konkursów puchar + dyplom

3 Przysowa Roman PL-0324-14-789 12  konkursów puchar + dyplom

4 Plichta Jarosław  PL-0324-14-3055 11konkursów dyplom

5 Przysowa Jan   PL-0324-14-8438 11 konkursów dyplom

6 Jędrych Wiesław  PL-0324-14-1403  10 konkursów dyplom

7 Przysowa Roman PL-0324-12-7120 10 konkursów dyplom

8 Jędrych Wiesław  PL-0324-14-8012   10 konkursów dyplom

9 Jędrych Wiesław  PL-0324-14-8054 10  konkursów dyplom

10 Przysowa Roman  PL-0324-14-736    10 konkursów dyplom

 

Lotniczki 0:1

1  Niski-Wojciechowski  PL-0324-14-883 11 Konkursów  puchar + dyplom

2 Przysowa Roman PL-0324-14-726  11 konkursów puchar + dyplom

3 Karpiński Grzegorz PL-0324-14-2213 11 konkursów puchar+dyplom

4 Niski-Wojciechowski   PL-0324-15-4926 11 konkursów dyplom

5 Przysowa Roman   PL-0324-15-5214 11  konkursów dyplom

6 Bojaryn Robert  PL-0324-14-7840 10 konkursów dyplom

7  Przysowa Roman  PL-0324-12-7170  10 konkursów dyplom

8  Pietruszyński Bogdan  PL-0324-13-1431   10 konkursów dyplom

9 Masny Krzysztof   PL-0324-13-1796  10 konkursów dyplom

10 Gręźlik Robert    PL-0324-14-182   9 konkursów dyplom

 

Mistrzostwo Kat. A

 

1 Jędrych Wiesław                MISTRZ: coef. 437,15 puchar + dyplom

2 Przysowa Roman              I V-ce MISTRZ: coef. 544,84 puchar + dyplom

3 Gręźlik Robert                   II V-ce MISTRZ: coef. 753,67  puchar + dyplom

4 Gusztyn Jerzy                     I Przodownik: coef. 988,73  dyplom

5 Bulak Sławomir                  II Przodownik: coef. 1058,13 dyplom

6 Przysowa Jan                      III Przodownik: coef. 1384,49 dyplom

7 Paluch Piotr i Paweł          IV Przodownik : coef. 1701,91 dyplom

8 Gałkowski  Jan i Arkadiusz         V Przodownik: coef. 1733,92 dyplom

Lotnik Kat.  A

Gusztyn Jerzy   PL-0324-15- 3334  coef. 42,49  puchar + dyplom

 

Mistrzostwo Kat. B

 

1 Niski – Wojciechowski            MISTRZ: coef. 238,59  puchar + dyplom

2 Robert Gręźlik                          I V-ce MISTRZ: coef. 270,91  puchar + dyplom

3 Roman Przysowa                      II V-ce MISTRZ: coef. 278,68 puchar + dyplom

4 Jędrych Wiesław                       I Przodownik: coef. 41767 dyplom

5 Podgórski Piotr                          II Przodownik: coef. 670,48  dyplom

6 Gałkowski Jan i Arkadiusz      III Przodownik: coef. 713,42 dyplom

7 Przysowa Jan                               IV Przodownik: coef. 855,49 dyplom

8 Krzyżanowski Eugeniusz          V Przodownik: coef. 928,07 dyplom

9 Drozdowski Janusz                    VI Przodownik: coef. 994,40 dyplom

10 Kamiński Paweł                        VII Przodownik coef.  1054,45 dyplom

11 Paluch Piotr i Paweł                  VIII Przodownik coef.  1263,86 dyplom

12 Bulak Sławomir                         IX Przodownik coef. 1367,88

Lotnik Kat. B

Niski – Wojciechowski  PL-0324-14-883  coef. 19,27  puchar + dyplom

 

Mistrzostwo Kat. C

 

1 Roman Przysowa                  Mistrz: coef. 114,33 puchar + dyplom

2 Robert Gęźlik                        I V-ce Mistrz: coef. 196,47 puchar + dyplom

3 Jan Przysowa                        II V-ce Mistrz: coef. 308,15 puchar + dyplom

4 Wiesław Jędrych                   I Przodownik: coef. 310,66 dyplom

5 Paweł Kamiński                     II Przodownik: coef. 581,02  dyplom

6 Niski – Wojciechowski        III Przodownik: coef. 602,52 dyplom

7  Jerzy Gusztyn                     IV Przodownik: coef. 611,09  dyplom

8 Sławomir Bulak                  V Przodownik: coef. 769,09 dyplom

9 Gałkowski Jan i  Arkadiusz     VI Przodownik: coef. 856,35 dyplom

10 Paluch Piotr i Paweł            VII Przodownik: coef. 1061,98 dyplom

Lotnik kat. C

Roman Przysowa     PL-0324-14-728 coef. 31,26 puchar + dyplom

 

 

Mistrzostwo Kat :M

 

1 Wiesław Jędrych                   Mistrz : coef. 91,99  puchar + dyplom

2 Roman Przysowa                  I  V-ce Mistrz: cof. 157,01 puchar + dyplom

3 Sławomir Bulak                     II V-ce Mistrz: coef. 165,05 puchar + dyplom

4 Janusz Drozdowski               I Przodownik: coef. 600,32 dyplom

5 Paluch Piotr i Paweł             II Przodownik: coef. 619,32 dyplom

Lotnik Kat. M

Wiesław Jędrych                   PL-0324-14-3401 coef. 8,28 puchar + dyplom

 

Mistrzostwo Kat. D

1 Roman Przysowa        Mistrz  937,85  coef. puchar + dyplom

2 Wiesław Jędrych          I V-ce Mistrz  1165,48 coef. Puchar + dyplom

3 Robert Gęźlik               II  V-ce mistrz  1221,05 coef. Puchar + dyplom

4 Jan Przysowa               I Przodownik 2548,13 coef. dyplom

5 Sławomir Bulak           II Przodownik 3195,10 coef. dyplom

6 Paluch Piotr i Paweł          III Przodownik 4037,75 dyplom

 

Mistrzostwo GMP

1|Przysowa Roman                35  1858.23 –  MISTRZ  puchar + dyplom

2|Gręźlik Robert                    35  1836.46        I  V-ce MISTRZ  puchar + dyplom

3|Niski-Wojciechowski .        35  1798.71   – II  V-ce MISTRZ puchar + dyplom

4|Masny Krzysztof                 35  1736.32      I Przodownik dyplom

5|Podgórski Piotr                    33  1681.40        II Przodownik dyplom

6|Krzyżanowski Eugeniusz    33  1648.11         III Przodownik dyplom

7|Kamiński Paweł                  33  1629.00        IV Przodownik dyplom

8|Jędrych Wiesław                 31  1611.09        V Przodownik dyplom

9|Plichta Jarosław                  32  1588.95           VI  Przodownik dyplom

10|Karpiński Grzegorz           31  1585.40          VII Przodownik dyplom

11|Pipczyński Tadeusz           31  1533.66        VIII Przodownik dyplom

12|Paluch Piotr&Paweł          31  1526.23         IX Przodownik dyplom

13|Bojaryn Robert                 31  1522.02            X Przodownik dyplom

Intermistrzostwo

1|Przysowa Roman        18  581.449     MISTRZ  puchar + dyplom

2|Masny Krzysztof         18 1774,986      I  V-ce MISTRZ  puchar + dyplom

3|Podgórski Piotr           17  716.186      II  V-ce MISTRZ puchar + dyplom

4|Jędrych Wiesław         17  774.357       I Przodownik dyplom

5|Plichta Jarosław         17  879.737      II Przodownik dyplom

6|Gręźlik Robert           16  548.548      III Przodownik dyplom

7|Karpiński Grzegorz      16  987.524               IV Przodownik dyplom

8|Przysowa Jan               16 1050,344              V Przodownik dyplom

9|Gusztyn Jerzy                16 1146,554               VI  Przodownik dyplom

10|Justa Mirosław            16 1584,231                 VII Przodownik dyplom

11|Krzyżanowski Eugeniusz   16 1599,631        VIII Przodownik dyplom

12|Niski-Wojciechowski .    15  628.920            IX Przodownik dyplom

13|Bojaryn Robert                  15 1107,134         X Przodownik dyplom

 

Mistrzostwo Gołębi Rocznych

1 Robert Gręźlik        29 konk       9774 konk/km     MISTRZ  puchar + dyplom

2 Paweł Kamiński I    27 konk   10643 konk/km     V-ce MISTRZ  puchar + dyplom

3 Wiesław Jędrych    26 konk     10439 konk/km   II  V-ce MISTRZ puchar + dyplom

Najlepszy Roczny 1:0 

Jędrych Wiesław           PL-0324-16-2034      8 Konk.  Puchar + dyplom

Najlepsza Roczna 0:1

Pietruszyński Bogdan    PL-0324-16-6814     8 Konk. Puchar + dyplom

 

Gołębie młode                        

Mistrzostwo 8/15

1 Latopolski-Rankiewicz                         MISTRZ    puchar +   dyplom                              2 Gałkowski Jan & Arkadiusz                I  V-ce MISTRZ  puchar + dyplom                      3 Bednarski Mariusz                               II  V-ce MISTRZ puchar + dyplom                      4 Krzyżanowski Eugeniusz                      I Przodownik dyplom                                           5 Brojek Adam                                        II Przodownik          dyplom                                    6 Buszko Andrzej&Michał                      III Przodownik    dyplom                                      7 Krzywdziński Jan                                  IV Przodownik dyplom                                         8 Wesołowski Adam                                V Przodownik dyplom                                            9  Stippa Sebastian                                    VI  Przodownik dyplom                                     10 Karpiński Grzegorz                             VII Przodownik dyplom                                        11 Musielewicz Leszek                            VIII Przodownik  dyplom                                   12 Bulak Sławomir                                   IX Przodownik dyplom                                          13 Szedler Kamil                                       X Przodownik dyplom

Mistrzostwo z całości

1 Buszko Andrzej&Michał           MISTRZ  puchar + dyplom

2 Musielewicz Leszek              I  V-ce MISTRZ  puchar + dyplom

3 Brojek Adam                     II  V-ce MISTRZ puchar + dyplom

4 Wesołowski Adam                 I Przodownik dyplom

5 Latopolski-Rankiewicz .         II Przodownik dyplom

6 Jędrych Wiesław                 III Przodownik dyplom

7 Bednarski Mariusz               IV Przodownik dyplom

8 Kisielewski Krzysztof           V Przodownik dyplom

9 Krzyżanowski Eugeniusz          VI  Przodownik dyplom

10 Stippa Sebastian               VII Przodownik dyplom

11 Gałkowski Jan & Arkadiusz      VIII Przodownik dyplom

12 Krzywdziński Jan               IX Przodownik dyplom

13 Buszko Paweł                   X Przodownik dyplom

Najlepsze młode

1 Bednarski Mariusz       PL-0241-17-842     5 konk     252 coef. puchar + dyplom

2 Musielewicz Leszek      PL-0324-17-6556    5 konk   284.920 cofc. dyplom

3 Latopolski-Rankiewicz .  PL-0324-17-8396  5 konk.  448.960 cofc. dyplom