Wyniki 2016

         GOŁĘBIE DOROSŁE

 

MISTRZOSTWO Z 50

1 Roman Przysowa                – MISTRZ  puchar+dyplom

2 Robert Gręźlik                     – I  V-ce MISTRZ  puchar+dyplom

3 Grzegorz Karpiński               II  V-ce MISTRZ puchar+dyplom

4 Wiesław Jędrych                   I Przodownik dyplom

5 Robert Bojaryn                      II Przodownik dyplom

6 Jan Przysowa                         III Przodownik dyplom

7 Niski-Wojciechowski           IV Przodownik dyplom

8 Sławomir Bulak                     V Przodownik dyplom

9 Piotr Podgórski                      VI  Przodownik dyplom

10 Andrzej & Michał Buszko    VII Przodownik dyplom

11 Eugeniusz Krzyżanowski     VIII Przodownik dyplom

12 Bogdan Pietruszyński           IX Przodownik dyplom

13 Żbikowski K&K                      X Przodownik dyplom

 

MISTRZOSTWO Z CAŁOŚCI SPISU

 

1 Roman Przysowa                 – MISTRZ  puchar+dyplom

2 Wiesław Jędrych                 – I V-ce MISTRZ  puchar+dyplom

3 Robert Gręźlik                      – II  V-ce MISTRZ  puchar+dyplom

4 Grzegorz Karpiński               I Przodownik dyplom

5 Robert Bojaryn                       II Przodownik dyplom

6 Jan Przysowa                          III Przodownik dyplom

7 Andrzej & Michał Buszko     IV Przodownik dyplom

8 Sławomir Bulak                      V Przodownik dyplom

9 Eugeniusz Krzyżanowski      VI Przodownik dyplom

10 Piotr Podgórski                      VII  Przodownik dyplom

11 Niski-Wojciechowski            VIII Przodownik dyplom

12 Janusz Bruniecki                   IX Przodownik dyplom

13 K&K Żbikowski                       X Przodownik dyplom

 

LOTNIKI 1:0

1 Wiesław Jędrych               13 konkursów puchar+dyplom

2 Jan Przysowa                     13 konkursów puchar+dyplom

3 Wiesław Jędrych               13 konkursów puchar+dyplom

4 Wiesław Jędrych               11 konkursów dyplom

5 Wiesław Jędrych               11 konkursów dyplom

6 Tadeusz Pipczyński          11 konkursów dyplom

7 Roman Przysowa              10 konkursów dyplom

8 Niski-Wojciechowski       10 konkursów dyplom

9 Roman Przysowa              10 konkursów dyplom

10 Robert Gręźlik                 10 konkursów dyplom

 

Lotniczki 0:1

1 Grzegorz Karpiński          13 konkursów puchar+dyplom

2 Roman Przysowa             12 konkursów puchar+dyplom

3 Robert Gręźlik                  11 konkursów puchar+dyplom

4 Niski-Wojciechowski      11 konkursów dyplom

5 Jan Przysowa                    11 konkursów dyplom

6 Roman Przysowa             10 konkursów dyplom

7 Paweł Kamiński                10 konkursów dyplom

8  Niski-Wojciechowski      10 konkursów dyplom

9 Robert Bojaryn                  10 konkursów dyplom

10 Robert Gręźlik                 10 konkursów dyplom

 

Mistrzostwo Kat. A

1 Jan Przysowa                MISTRZ: coef. 432,27 puchar+dyplom

2 Robert Gręźlik              I V-ce MISTRZ: coef. 624,71 puchar+dyplom

3 Grzegorz Karpiński     II V-ce MISTRZ: coef. 626,16 puchar+dyplom

4 Bojaryn Robert            I Przodownik: coef. 776,00 dyplom

5 Roman Przysowa         II Przodownik: coef. 778,03 dyplom

6 Sławomir Bulak           III Przodownik: coef. 781,74 dyplom

7 Wiesław Jędrych          IV Przodownik:coef. 822,07 dyplom

Lotnik Kat.  A

Sławomir Bulak  PL-0323-14-2747  coef. 56,89 puchar+dyplom

 

Mistrzostwo Kat. B

1 Roman Przysowa            MISTRZ: coef. 321,93 puchar+dyplom

2 Robert Gręźlik                 I V-ce MISTRZ: coef. 422,98 puchar+dyplom

3 Jan Przysowa                  II V-ce MISTRZ: coef. 446,65 puchar+dyplom

4 Niski-Wojciechowski      I Przodownik: coef. 702,31 dyplom

5 Grzegorz Karpiński        II Przodownik: coef. 765,69 dyplom

6 Wiesław Jędrych            III Przodownik: coef. 766,31 dyplom

7 Sławomir Bulak              IV Przodownik: coef. 790,11 dyplom

8 Paweł Lewandowski      V Przodownik: coef. 888,20 dyplom

Lotnik Kat. B

Roman Przysowa PL-0324-14-777  coef. 39,95 puchar+dyplom

 

Mistrzostwo Kat. C

1 Roman Przysowa                  Mistrz: coef. 151,84 puchar+dyplom

2 Grzegorz Karpiński              I V-ce Mistrz: coef. 179,12 puchar+dyplom

3 Andrzej & Michał Buszko    II V-ce Mistrz: coef. 242,97 puchar+dyplom

4 Niski-Wojciechowski           I Przodownik: coef. 254,72 dyplom

5 Robert Gęźlik                        II Przodownik: coef. 271,37 dyplom

6  Robert Bojaryn                     III Przodownik: coef. 332,80 dyplom

7 Wiesław Jędrych                   IV Przodownik: coef. 409,54 dyplom

8 Eugeniusz Krzyżanowski     V Przodownik: coef. 453,73 dyplom

9 Jan Przysowa                        VI Przodownik: coef. 574,74 dyplom

10 Paweł Lewandowski            VII Przodownik: coef. 667,67 dyplom

11 Sławomir Bulak                  VIII Przodownik: coef. 667,67 dyplom

Lotnik kat. C

Andrzej & Michał Buszko     PL-0324-14-5354 coef. 10,98 puchar+dyplom

 

Mistrzostwo Kat. D

1 Roman Przysowa        Mistrz  1251,8 coef.puchar+dyplom

2 Robert Gręźlik             I V-ce Mistrz  1319,06 coef. puchar+dyplom

3 Jan Przysowa               II  V-ce mistrz  1453,66 coef. puchar+dyplom

4 Grzegorz Karpiński     I Przodownik 1570,57 coef. dyplom

5 Wiesław Jędrych         II Przodownik 1997,92 coef. dyplom

6 Sławomir Bulak          III Przodownik 2239,52 dyplom

 

Mistrzostwo Kat :M

1 Robert Gręźlik            Mistrz : coef. 146,89 puchar+dyplom

2 Wiesław Jędrych        I  V-ce Mistrz: cof. 337,88 puchar+dyplom

3 Roman Przysowa        II V-ce Mistrz: coef. 373,56 puchar+dyplom

4 Sławomir Bulak         I Przodownik: coef. 775,29 dyplom

Lotnik Kat. M

Robert Gręźlik PL-0324-13-2550 coef. 3,77 puchar+dyplom

 

Mistrzostwo GMP

1 Roman Przysowa           Mistrz       1845,25 punktów puchar+dyplom

2 Robert Gręźlik                I V-ce Mistrz   1824,73 punktów puchar+dyplom

3 Wiesław Jędrych           II V-ce Mistrz   1795,95 punktów puchar+dyplom

 

Intermistrzostwo

1 Roman Przysowa        Mistrz 579,658 coef. puchar+dyplom

2 Robert Gręźlik              I V-ce Mistrz 735,269 coef. puchar+dyplom

3 Grzegorz Karpiński     II V-ce Mistrz 898,516 coef. puchar+dyplom

4 Jan Przysowa               I Przodownik  1067,782 coef. dyplom

 

Mistrzostwo gołębie roczne

1 Wiesław Jędrych       Mistrz  35 konk. puchar+dyplom

Najlepszy roczny 1:0

Wiesław Jędrych 11 konk.  PL-0324-15-644

puchar+dyplom

Najlepsza roczna  0:1

Wiesław Jędrych  8 konk. PL-0324-15-645 puchar+dyplom

Gołębie młode

Mistrzostwo 8/15

 

1 Niski-Wojciechowski          Mistrz   puchar + dyplom

2 Roman Przysowa                I V-ce Mistrz puchar + dyplom

3 Paweł Kamiński                  II V-ce Mistrz puchar + dyplom

4 Paweł Buszko                      I Przodownik dyplom

5 Robert Gręźlik                    II Przodownik dyplom

6 Jan Przysowa                     III Przodownik dyplom

7 Franciszek Sosnowski      IV Przodownik dyplom

8 Grzegorz Karpiński           V Przodownik dyplom

9 Jerzy Gusztyn                    VI Przodownik dyplom

10 Robert Bojaryn                VII Przodownik dyplom

11 Leszek Musielewicz          VIII Przodownik dyplom

12 Jan Gałkowski                 IX Przodownik dyplom

13 Krzysztof Kisielewski      X Przodownik dyplom

 

Najlepsze lotniki młode

1 Niski-Wojciechowski        PL-0324-16-6144  5 kon.  102,300 coef.  puchar + dyplom

2 Niski-Wojciechowski       PL-0324-16-6161  5 kon    208,040 coef.  dyplom

3 Niski-Wojciechowski       PL-0324-16-6139  5 kon    215,360  coef.  dyplom