Lot Chojna 3 gołębie wypuszczone o 6:15 Dobry Lot

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

Lot Uelzen 3 gołębie wypuszczone o godz. 6:40 Dobry Lot

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

Lot Uelzen 2 gołębie wypuszczone o godz: 5:00 Dobry Lot

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

W dziale filmy opublikowano filmy z lotu Chojna 2

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

Lot Chojna 2 gołębie wypuszczone o 7:20

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

W dziale filmu opublikowano filmy z lotu Uelzen 1 proszę nie sugerować się datą i godziną ponieważ nie zostały ustawione w kamerze po wymianie baterii.

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

Lot Uelzen gołębie wypuszczone o 5:30 Dobry Lot

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

Lot Chojna gołębie wypuszczone o 6:00 Dobry Lot

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

Komunikat dotyczący GMP i Intermistrzostwa proszę się zapoznać !!!!!

Od lotu Chojna zaczynamy rywalizację w kategoriach GMP i Intermistrzostwa proszę o typowanie gołębi według poniższych instrukcji a zaznaczanie gołębi na listach zegarowych (pierwsza wkładana dziesiątka) proszę zaznaczać od 1 do 10 według kolejności wkładania, ponadto do rachmistrza obowiązkowo dostarczane muszą być także listy startowe.

Instrukcja GMP:

&   6

Punkty do współzawodnictwa GMP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 10 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa maks. 5 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 10 pierwszych, i wyłącznie tylko 10 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Również w przypadku, gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 10 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy zapisać na osobnej liście startowo-zegarowej i wpisać jako 10 pierwszych w rubryce „typowanie”, listę tą należy spiąć z listą startowo-zegarową, na której są zakoszowane pozostałe gołębi.

Instrukcja Intermistrzostwo :

&6

Punkty do współzawodnictwa „ Intermistrzostwo” mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 5 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywają 3 pierwsze z tej serii. Gołębie seryjne winne być koszowane jako 5 pierwszych i wyłącznie tylko 5 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego i korzystaniu z listy startowozegarowej gołębie seryjne winny być wpisane jako 5 pierwszych w rubryce „ typowanie”- zgodnie z postanowieniami zawartymi w§ 6 Regulaminu GMP.

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

W dziale filmy opublikowano film z wypuszczenia gołębi z lotu Kalisz Pomorski

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj